Kort om feiing og branntilsyn

Hva innebærer feiing og branntilsyn?

Gode grunner

Hvorfor feiing og branntilsyn er  nyttig:

Brannsikkerhet

Regelmessig feiing fjerner sot og avleiringer, reduserer risikoen for brann og sikrer tryggere ildsteder.

Overholdelse av forskrifter

Våre branntilsynstjenester sikrer at din ildstedinstallasjon er i samsvar med lokale forskrifter og sikkerhetsstandarder.

Optimal ytelse

Riktig feiing forbedrer skorsteinens trekk, noe som gir en mer effektiv forbrenning og reduserer utslipp av farlige gasser.

Bevaring av luftkvalitet

Feiing og branntilsyn er essensielt for å opprettholde god luftkvalitet i hjemmet ved å fjerne sot og farlige avleiringer, sikre renere luft og en tryggere bo- og oppholdsatmosfære for deg og din familie.

Ta kontakt med oss i dag for en gratis konsultasjon eller for å avtale inspeksjon. Vi ser frem til å hjelpe deg med å sikre en trygg og velfungerende skorstein!